2019-ben Extra pénz jár a családi pótlék mellé!!!! Valószínűleg nem is számítottál rá, olvass bele, mert nagy meglepetést tartogathat!!!!

FONTOS!!! Ezek a plusz pénzek több ezer családnak járnak  még a családi pótlék mellé Lehet, hogy nem is számítottál rá és mégis megkapod! – Nézd meg a listát, hátha van olyan, amit nem ismersz! >>

Képtalálat a következőre: „pénz”

Családok figyelem, mert ezt könnyen lehet, hogy nem tudjátok! Ezek a pénzek több ezer családnak járnak  még a családi pótlék mellé – Nézd meg a listát, hátha van olyan, amit nem ismersz! >> Ezek a pénzek több ezer családnak járnak  még a családi pótlék mellé – Nézd meg a listát, hátha van olyan, amit nem ismersz!

Milyen egyéb ellátásra jogosult az a gyermek, aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak?

Ha a gyermek után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a gyermek jogosult utazási kedvezményre, közgyógyellátásra, étkezési térítési díjkedvezményre, valamint ingyenes tankönyvre.A GYES is is más szabályok szerint illeti meg!

1. GYES folyósítása tartósan beteg gyermek vagy fogyatékkal élő gyermek családjának

Ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, 10. életévének betöltéséig állapítják meg a gyermekgondozási segélyt. Amennyiben a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel családi pótlék iránti kérelmet még nem nyújtottak be, a tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság tényéről szóló, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló jogszabály szerinti igazolást a gyermekgondozási segély iránti kérelemhez csatolni kell. Ha a gyermek a gyermekgondozási segély folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá és ennek tényét az igazolás benyújtásával az ellátást folyósító hatóságnál bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történő megállapítása, illetve a gyermekgondozási segélyre való jogosultság időtartamának megváltoztatása iránt új kérelmet nem kell benyújtani.

Méltányosságból meghosszabbítható-e a gyermekgondozási segély a tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltésétől 14-dik életévnek betöltéséig?

Nem. A tartósan beteg gyermek 10. évének betöltését követően a szülő a járási hivataltól kérheti az ápolási díj megállapítását, ha a gyermek önmaga ellátására képtelen, állandó gondozásra, ápolásra, felügyeletre szorul.

2. ÁPOLÁSI díj folyósítása tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő családnak.

A gyermekgondozási segély folyósításával egyidejűleg lehetőség van a részösszegű ápolási díj megállapítására, ha az ápolásra szoruló gyermek fokozott ápolást igényel és emelt összegű ápolási díjat, vagy kiemelt ápolási díjat lehet utána megállapítani. A fokozott ápolást igénylő személy után járó ápolási díj összege azonos a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg (2016-ban 29.500,- Ft) 150%-val (44.250,- Ft), a kiemelt ápolási díj 180%-val (53.100,- Ft). A gyermekgondozási segélyben részesülő személy, a gyermekgondozási segély és az ápolási díj összege közötti különbözetet kaphatja meg ápolási díjként részösszegben.

3. UTAZÁSI Kedvezmény tartósan beteg illetve fogyatékkal élő gyermeknek

A Kincstár a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot megállapító határozattal egyidejűleg a magasabb összegű családi pótlékban részesülőnek illetve annak, aki után magasabb összegű családi pótlék megállapításra került, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály szerinti utazási kedvezményre való jogosultságot igazoló hatósági igazolványt állít ki.
A hatósági igazolvány tartalmazza a magasabb összegű családi pótlékban részesülő személynek -, illetve annak, aki után magasabb összegű családi pótlék került megállapításra – a nevét, a lakcímét, a magasabb összegű családi pótlék megállapításának tényét, a jogosultság fennállásának tényét, továbbá a hatósági igazolvány érvényességének időtartamát. A hatósági igazolvány a külön jogszabály szerinti igazolásban, szakvéleményben, illetve szakhatósági állásfoglalásban meghatározott felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5 évig hatályos.

4. INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS

Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki
– tartósan beteg,
– a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

5. 100%-os TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNY a gyermekékeztetésben
fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, gyermek az intézményi térítési díj 100%-át
– a fentiek alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át

6. KÖZGYÓGYELLÁTÁS

A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek részére közgyógyellátási igazolvány is igényelhető ún. alanyi jogon, mellyel ingyenesen juthat hozzá azokhoz a gyógyszereihez, melyek a közgyógylistán szerepelnek. A közgyógyellátás kérelmezéséhez először a szakorvos(ok)tól kell beszerezni egy igazolást a gyermek által rendszeresen szedett gyógyszerekről. A kérelmezőnek havi gyógyszerkeretet állapítanak meg. A keret havi maximális összege 12 ezer forint. Ha az ezer forintot a rendszeres gyógyszerköltség havonta nem éri el, nem állapítható meg egyéni gyógyszerkeret. Minden jogosult számára megállapítható azonban eseti keretmegállapítására is, melynek az összege 6 ezer forint egy évre.
Figyelem! A kérelmen ennek a megállapítását külön kérni kell a formanyomtatványon, ne felejtsük el beikszelni!A közgyógyellátásra való jogosultságot és a gyógyszerkeretet alanyi jogosultság esetén két évre állapítják meg és az igazolványt is két évre állítják ki. (forrás :http://szulok.babafalva.hu)

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapítható egyéb ellátások:

ÖSSZEFOGLALVA>>

– gyermekgondozási segély 10 éves korig
– közgyógyellátás
– ingyenes tankönyvellátás
– gyermekétkeztetés esetén 100% százalékos mértékű térítési díj kedvezmény
– ápolási díj, ha a gyermek önmaga ellátására képtelen, s állandó felügyeletre, gondozásra szorul
– utazási kedvezmény, utazási költségtérítés

 

Hatályba lépett az új rendelet!! Megjelent a Magyar Közlönyben! Tervezhető munkaszüneti napok 2019-ben, a változó munkarend, ünnepnapok, munkanap áthelyezések + iskolai tanítási szünet időpontjai a 2019-es tanítási rendben!

Tervezhető munkaszüneti napok 2019-ben, a változó munkarend, ünnepnapok, munkanap áthelyezések + iskolai tanítási szünet időpontjai a 2019-es tanítási rendben!

Képtalálat a következőre: „naptár”

Az már most is látszik, hogy várhatóan hét hosszú hétvége lesz 2019-ban. Egészen pontosan fogalmazva hat teljesen a 2019. évre eső és egy olyan hosszú hétvége, ami az év elejére átnyúló 4 napos munkaszünet utolsó napjából ered.
2019-ben 5 hosszú hétvége teljesen biztos, mert az ünnep dátuma hétfői vagy pénteki napra esik, 2 pedig nagyon valószínű, mert keddre vagy csütörtökre esik, amit korábban mindig megadtak előzetes ledolgozás mellett. (Tavaly szerencsésebben estek az állami ünnepek, ünnepnapok az amúgy munkanapok valamelyikére, mert összesen tíz alkalommal pihenhettünk hosszabban. )

A pihenési lehetőségek hosszát illetően úgy néz ki a helyzet, hogy 3 alkalommal lesz
három napos hosszú hétvége, 3 alkalommal négy napos hosszú hétvége, és egyszer
– karácsonykor – számíthatunk öt nap egybefüggő pihenési időszakra. Az előzetes tervek szerinti ledolgozással és munkanap áthelyezéssel érintett napokat természetesen már most is jelezzük.
A korábbi években adott előrejelzéseink

100%-ban pontosnak bizonyultak és bízunk benne, hogy ez most sem fog változni. Persze a végleges hivatalos verzió, a 2019. évi munkaidő naptár, csak a tárgyévet megelőző év közepén várható nemzetgazdasági miniszteri rendeletből fog kiderülni. Ebben az írásban is követjük a korábbi évek során már bevált tervezési
módszereinket, hogy minél korábban biztosítani tudjunk a távolabbi idősávba előre
tekintő olvasóinknak egy olyan megbízható alapot, amelyet figyelembe vehetnek programjaik tervezéséhez.
Egy gyorsan áttekinthető felsorolásból és utána egy bővebb, részletesebb magyarázó
részből.

Jelenleg az alábbi adatokat ismerjük:
Munkaszüneti napok 2019. évben – gyors áttekintése:
2019. január 1. kedd, Új Év első napja (hosszú hétvége)
2019. március 15. péntek, Nemzeti Ünnep (hosszú hétvége)
2019. április 19. péntek, Nagypéntek
2019. április 22. hétfő, Húsvét hétfő (hosszú hétvége)
2019. május 1. szerda, Munka Ünnepe
2019. június 10. hétfő, Pünkösd hétfő (hosszú hétvége)
2019. augusztus 20. kedd, Államalapítás Ünnepe (hosszú hétvége)
2019. október 23. szerda, 1956-os Forradalom Ünnepe
2019. november 1. péntek, Mindenszentek napja (hosszú hétvége)
2019. december 24. kedd, Szenteste ( jelenleg nem munkaszünet, de még az lehet)
2019. december 25-26. szerda és csütörtök, Karácsony (hosszú hétvége)
2020. január 1. szerda, Új Év első napja
A 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarend, ledolgozás és munkanap
áthelyezés az alábbiak szerint alakul majd(tervezet):
2019. augusztus 10. szombat, ledolgozás, áthelyezett munkanap – augusztus 19.
hétfő pihenőnap
2019. december 21. szombat, ledolgozás, áthelyezett munkanap – december 27.
péntek pihenőnap.
A munkanap -Mt 87. § (1)- és pihenőnap vagy munkaszüneti nap -Mt 87. § (2)

2019. év iskolai tanítási szünet időpontjai (tervezet) összefoglaló:
téli szünet : 2018. december 27- 2019. január 2-ig
tavaszi szünet: 2019. április 18 – 2019. április 23.
nyári szünet: 2019. június –

A 2019. év első félévének iskolai szünetekre vonatkozó
adatai, csak a 2018/19-as tanévre összeállított tanítási
rendelet kihirdetése után lesznek elérhetőek. Erre
várhatóan valamikor 2018. év tavaszának vége felé
kerül majd sor.

Az őszi és téli szünetek időpontjai csak a 2019/20-es
tanévre vonatkozó rendeletből fognak kiderülni. Ennek megjelenési ideje várhatóan
2019. év tavasza.

Munkaszüneti napok 2019 >>>
Természetesen eddigi szokásunknak megfelelően, ennél jóval korábban, már a
tervezési időszakban is ellátjuk olvasóinkat hiteles forrásból származó
hasznosítható információkkal, valamint a korábbi évek gyakorlatát ægyelembe vevő
előrejelzésekkel. Ezeket az adatokat a már ismert gyakorlat szerint folyamatosan
aktualizáljuk, frissítjük a munkaidő naptár végleges kihirdetéséig.
Munkaszüneti napok 2019 – bővebb leírása
Jelen állás szerint úgy tűnik, hogy a munkaszüneti napok 2019-ban nem fogják
olyan bőséggel kényeztetni a dolgozókat, ahogy azt az előző évben tették. 7 hosszú
hétvégénk lesz, ami csak kb. háromnegyede az előző évinek. Azt feltételezve persze
azt, hogy a korábbi évek gyakorlata szerint fog elkészülni a vonatkozó miniszteri
rendelet és nem lesz valami váratlan változás a korábban követett elvekben.
A 7 hosszú hétvége várhatóan így oszlik majd meg:
– 3x lesz háromnapos hétvége: Március 15., Pünkösd, Mindenszentek.
– 3x lesz négynapos hétvége: Új év(áthúzódó), Húsvét, Augusztus 20.
– 1x lesz ötnapos hétvége: Karácsony
A kevesebb pihenéssel jár, hogy a négy napos ünnepek oltárán, munkanap
áthelyezés és előzetes ledolgozás miatt csak kevés hétvégi szabadnapot veszítünk.
Szám szerin várhatóan kettőt. Egyet augusztusban, egyet pedig decemberben.
Az áthelyezett munkanapok várható dátumára jelenleg sajnos még csak tervezett
előrejelzést tudunk nyújtani. Az azonban várható a korábbi évek gyakorlatából, hogy
a ledolgozás napja mindig a megadott szabadnap előtt lesz.
Amint rendeletek vagy rendelet tervezetek alapján meghatározhatók nagy
valószínűséggel a ledolgozás várható dátumai, a zöld betűs – terv -részeket feketére
változtatjuk.

Nézzük sorban, hogy miképp is alakulnak a munkaszüneti napok 2019-ben.
Új Év első napja 2019.január 1.kedd, 4 napos hosszú hétvége
2019. január 1-nek elvileg szerencsét kellene hoznia és abban az értelemben
biztosan szerencsés lesz számunkra , hogy a hét második napjára esik esik. Előzetes
ledolgozás mellett minden bizonnyal így egy áthúzódó, négy napos hosszú
hétvégével kezdhetjük az évet. Bőven lesz időnk mulatozni az év végén és arra is
marad némi időnk előtte, hogy rákészüljünk a sok esetben hajnalig tartó
mulatságra.

Ez estben nem kell beérnünk egy előző évihez hasonló év vége “szokványos” három
pihenőnapjával.

2019.március 15. Nemzeti Ünnep, péntek, 3 napos hosszú hétvége
Ezzel a március 15-i nemzeti ünneppel megint csak szerencsénk van ebben az
évben, már ami a lehetséges pihenés hosszát illeti. Mivel 2019-ban március 15-e
péntekre esik, ezért kétség sem férhet hozzá, hogy az év első ünnepe egy három
napos hosszú hétvége formájában kényezteti majd a dolgozókat. Ebben az esetben
ez lesz az év első, minden napjával az adott évre eső hosszú hétvégéje.
Húsvét 2019. április 19 – április 22, négy napos hosszú hétvége

Az év közbeni ünnepnapok számában ritkán történik változás.
Ezért is követte kiemelt ægyelem azt a két éve módosított jogszabályt, amellyel 11-re
növelték a hivatalos ünnepek számát, mivel a Nagypéntek is belekerült az
ünnepnapok közé. Bár önálló ünnepnapról van szó, a gyakorlatban ez azt jelentette,
hogy a húsvéti ünnep ezentúl egy négynapos hosszú hétvége formájában fog testet
ölteni. A szent-háromnapi Nagypéntek, Nagyszombat, továbbá a Húsvét vasárnap és
a Húsvét hétfő. Ez lesz egyébként az egyetlen olyan hosszú hétvége, amely minden
évben biztosan négy napig tart és amelyre az éppen aktuális éves naptár kényétőlkedvétől
függetlenül minden évben számíthatunk.

Munka ünnepe 2019. május 1. szerda
Május 1-je szerencsére most sem hétvégére, hanem egy hét közbeni munkanapra
esik. Nevezetesen szerdára. A hétfői vagy pénteki napra eső ünnepnap mindig az
egyik legjobb opció, mert így minden esetben megnyúlik a gyorsan elszaladó
hétvége. Ettől csak az előnyösebb, ha keddre vagy csütörtökre esik az ünnepnap. A
korábbi évek gyakorlata alapján ilyenkor ledolgozás mellett jár egy plusz pihenőnap
a “lyukra”. Ebben az értelemben a munka ünnepét 2019-ban csak kicsit esik
szerencsésen. Hosszú hétvége keretében sajnos nem ünnepelhetjük, de van egy jó
napunk a hét közepén.

Ha netán már jó dolgunkban kezdtünk volna hozzászokni a 4 napos hétvégékhez,
vigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy tavaszi szombatjainkból egyet sem kellett
feláldoznunk ledolgozás miatt.
Pünkösd 2019. június 10. hétfő, három napos hosszú hétvége
A tavaszi és nyár eleji feltöltődési és pihenési lehetőségek alakulására igazán nem
lehet panaszunk, hiszen az év eleji hónapokban 4 alkalom is nyílik hosszabb idejű
lazításra.

Április után májusban és június elején is ünneplünk. Ráadásul egy olyan egyházi
eredetű ünnepet, ami a dolgozók szerencséjére mindig hétfői napra esik.
Az egzakt meghatározás szerint mindig a húsvétot követő hetedik vasárnapon és
hétfőn van Pünkösd. Ebből az egészből a pihenőnapokkal összefüggésben annyi a
számunkra fontos összefüggés, hogy ismét egy igazi, 3 napos elnyújtott hétvégével
hangolhatunk rá a nagy nyári szabadságokra.
Államalapítás ünnepe, 2019. augusztus. 20. kedd, négy napos hosszú hétvége
Az államalapítás ünnepe, Szent István és az új kenyér napja 2019-ben várhatóan 2
többlet pihenő napot jelent egy sima hétvégéhez képest a dolgozók számára, mert
pont keddre fog esni. A korábbi években mindig az volt a gyakorlat, hogy a keddre
vagy csütörtökre eső ünnepekből 4 napos hétvégét csináltak. Ez mindig úgy történt,
hogy a közbenső napot korábban ledolgozták. Most is ez várható és ezzel egy
további négy napos hétvégének örülhetünk.

1956-os Forradalom ünnepe, 2019. október 23. szerda
Az októberi forradalom ünnepe 2019-ben nem fog több napos kiadós pihenést
biztosítani a dolgozó számára. Egy munkanapot azért megint sikeresen
lecsippentünk az éves előirányzatból, mert az ünnepnap szerdára esik. Szerencsére
így nyerünk egy napot és még ledolgoznunk sem kell semmit.. Ez már bizony a
borongós fárasztó ősz kezdete, ezért minden további lazítással töltött nap aranyat
ér.

Mindenszentek napja 2019. november 1. péntek, három napos hosszú hétvége
Az év utolsó előtti ünnepe szerencsére megint kedvezően alakul mert péntekre fog
esni. Ennek megfelelően az év többi, hétvége melletti napra eső ünnepnapjaihoz
hasonló megoldásra és pihenési időtartamra számíthatunk itt is. Ez azt jelenti, hogy
egy 3 napos hosszú hétvégét tölthetünk pihenéssel a hazai wellness szolgáltatók
nagy örömére.

Karácsony 2019. december 25-26. szerda és csütörtök, 5 napos hosszú hétvége
Nos, év közben nem kényeztetett el bennünket kellő mértékben a naptár szelleme,
az év vége azonban idén is nagyon kedvezően alakul. A karácsonyi munkaszüneti
napok ezt megelőző évben keddre és szerdára esnek, de a 2019-es karácsonyra sem
lehet panaszunk, mert az év leghosszabb hétvégéjének örülhetünk. Öt egymást
követő szabadnap áll majd – minden valószínűség szerint – rendelkezésünkre, hogy
szeretteinkkel közösen ünnepelhessünk és áldozhassunk a közös családi gasztrotalálkozók
oltárán. ( Itt érdemes ægyelembe venni azt, hogy számíthatunk egy
munkanap áthelyezésre és ebből következően egy előző szombati ledolgozásra.)

Mivel az új év szerdával fog kezdődni, ezért valószínűleg nem vonják össze
hétvégével. Sajnos nem számíthatunk több napos pihenésre az évzáró és évindító
bulik kipihenéséhez.
Mindent egybevetve azért megállapíthatjuk, hogy a munkaszüneti napok 2019-ban
is igen kedvezően alakulnak.
Egyik ünnepnap sem esik hétvégére, így mindegyikkel valós pihenési és feltöltődési
lehetőséghez jutunk.via

 

Közmunkaprogram 2019: megszűnhet a közmunka, vége a naplopásnak >>>EGYET ÉRTESZ VELE ??? Úgy megleckézteti a kormány a közmunkásokat, amire senki nem számított!Ennél jobban nem szivathatták volna meg a közmunkában dolgozókat >>>

Közmunkaprogram 2019: megszűnhet a közmunka, vége a naplopásnak >>>EGYET ÉRTESZ VELE ??? ÍRD LE A VÉLEMÉNYED >>>>>

Közmunkaprogram 2019: megszűnhet a közmunka, vége a naplopásnak >>> Végleges bejelentés! Mi először nem hittük el de tényleg igaz! Úgy megleckézteti a kormány a közmunkásokat, amire senki nem számított!Ennél jobban nem szivathatták volna meg a közmunkában dolgozókat >>>

Kapcsolódó kép

ITT A DÖBBENETES BEJELENTÉS! El sem hisszük, hogy megtették! Úgy kitol a kormány a közmunkásokkal, amire senki nem számított! MÁR BIZTOS – Így babrál ki a kormány a közmunkásokkal! Óriási lesz a felháborodás!
Megtették: kibabrálnak Orbánék a közmunkásokkal! Az mfor.hu értesülései szerint a kormány mégis megteszi a jelek szerint, hogy utal, hogy idén 2019-ben sem  nem emelik meg a közfoglalkoztatottak bérét. Idén valósággal “szárnyalnak” a bérek, és nem veszít az értékéből a nyugdíjasok járandósága sem, csak a közmunkások fognak veszteséget elszenvedni a választási évben. Választás ide vagy oda, de a kormány egyáltalán nem törődik a közmunkásokkal , még annyira sem, mint ahogy eddig az elmúlt években tette. Nemrég megkérdezték Pintér Sándor belügyminisztert az idei közfoglalkoztatási bérek várható alakulásáról, aki akkor erre inkább kitérő választ fogalmazott meg, semmilyen konkrétumot nem mondott. ezen elindulva a mfor.hu kifejtette, hogy szerinte miért lenne meglepő húzás a kormánytól, ha mégsem emelné a közfoglalkoztatottak bérét. Az igencsak széles költségvetési mozgástér és a választási év mellett még az is említésre méltó, hogy eddig még ilyenre nem volt példa, mióta a Fidesz van kormányon.

A Belügyminisztérium közfoglalkoztatással foglalkozó oldalára feltöltött
dokumentum szerint 2019-ben a közfoglalkoztatásban dolgozók bére ugyanannyi
marad, mint 2017-ben volt:

 

a közfoglalkoztatási 8 órás bér bruttó 81 530 forint marad,
• a közfoglalkoztatási garantált bér pedig 8 órás munkaidőben bruttó 106 555 forint.
Ezzel pedig még jobban lemarad a közmunkás bér a minimálbérhez képest. Idén
“csak” 59,1 százaléka lesz, ehhez képest az állami foglalkoztatási programban
dolgozók tavaly a kötelezően adandó legkisebb bérnek, 63,9 százalékát kaphatták
kézhez, míg 2011-ben az arány 77,6 százalék volt,

A kormány indoklása szerint azért van szükség a minimálbér és a közmunkás bér
közötti jelentős differenciára, mert akkor a magasabb minimálbér is egyfajta
motivációs eszköz lehet a közmunkások számára. Pedig jelenleg a közmunkások
nagy hányada nem lustaságból, hanem sokkal inkább a lehetőségek hiánya miatt
kénytelen l a közfoglalkoztatásban dolgozni.

 

Megkérdezte a portál a Belügyminisztériumot is, hogy pontosan mi áll a döntés
hátterében, amire még nem kapott választ. A kormánydöntése szerint , hiába van
választási év, hiába emelkednek meg a nyugdíjak, hiába emelkedne a fizetések, és a
minimálbér is jelentős mértékben emelkedik, Ezzel párhuzamosan pedig leget
számolni egy egyre jobban gyorsuló inçációra is, de mégis a közmunkásoknak meg
kell elégedniük azzal a bérrel, amit tavaly is kaptak. Emellett még hiába marad
változatlan – nettó 54, illetve 71 ezer forint- mégis kevesebbet fog érni a fizetésük a
2,7 százalékos inçáció miatt, tehát a közmunkás bérek 2018-ban csökkenni fognak
reálértékben.

A Belügyminisztérium közfoglalkoztatással foglalkozó oldalára feltöltött dokumentum szerint 2018-ban a közfoglalkoztatásban dolgozók bére ugyanannyi marad, mint 2017-ben volt: a közfoglalkoztatási 8 órás bér bruttó 81 530 forint marad, • a közfoglalkoztatási garantált bér pedig 8 órás munkaidőben bruttó 106 555 forint.

Ezzel pedig még jobban lemarad a közmunkás bér a minimálbérhez képest. Idén “csak” 59,1 százaléka lesz, ehhez képest az állami foglalkoztatási programban dolgozók tavaly a kötelezően adandó legkisebb bérnek, 63,9 százalékát kaphatták kézhez, míg 2011-ben az arány 77,6 százalék volt, A kormány indoklása szerint azért van szükség a minimálbér és a közmunkás bér közötti jelentős differenciára, mert akkor a magasabb minimálbér is egyfajta motivációs eszköz lehet a közmunkások számára. Pedig jelenleg a közmunkások nagy hányada nem lustaságból, hanem sokkal inkább a lehetőségek hiánya miatt kénytelen l a közfoglalkoztatásban dolgozni. Megkérdezte a portál a Belügyminisztériumot is, hogy pontosan mi áll a döntés hátterében, amire még nem kapott választ. A kormánydöntése szerint , hiába van választási év, hiába emelkednek meg a nyugdíjak, hiába emelkedne a fizetések, és a minimálbér is jelentős mértékben emelkedik, Ezzel párhuzamosan pedig leget számolni egy egyre jobban gyorsuló inflçációra is, de mégis a közmunkásoknak meg kell elégedniük azzal a bérrel, amit tavaly is kaptak. Emellett még hiába marad változatlan – nettó 54, illetve 71 ezer forint- mégis kevesebbet fog érni a fizetésük a
2,7 százalékos infláció miatt, tehát a közmunkás bérek 2018-ban csökkenni fognak
reálértékben.

 

Asztrológusok figyelmeztetnek, hogy vigyázz velük! Ők a legbosszúállóbb csillagjegyek

Asztrológusok figyelmeztetnek, hogy vigyázz velük! Ők a legbosszúállóbb csillagjegyek

Képtalálat a következőre: „bosszúálló horoszkóp”

z asztrológusok szerint, ha az alábbi csillagjegyeket valaki elárulja, megcsalja, akkor az illető számíthat arra, hogy bosszút fognak állni rajta, mert ezek az emberek soha nem hagyják a dolgokat annyiban.

Lássuk, a legbosszúállóbb csillagjegyeket!
1. BIKA
Hirdetés

Mindent átérez, sokszor indulatos, heves vérmérsékletű. Ha szerelmes, akkor az élete csak az illető körül forog, és mindent megtesz a boldogságért. Azonban ha megcsalják, elárulják, akkor szörnyű haragra gerjed, és olyankor senkinek sincs bocsánat.
2. OROSZLÁN

Nagyon büszke, és ami a legjobban ki tudja őt hozni a sodrásból, az az árulás, mert azzal úgy érzi, hogy semmibe vették, és ez rosszul esik az egójának. Ha valaki megbántja, az ellen hadjáratot indít, és amíg meg nem leckézteti az illetőt, addig nem is fog megbocsátani.
3. SZŰZ

Azokért az emberekért, akiket szeret, a lelkét is odaadja, viszont, ha visszaélnek a bizalmával, akkor olyan ellenség válik belőle, akivel nem árt óvatosan bánni. Addig nem nyugszik, míg igazságot nem szolgáltat. Tehát a szelíd külső árulás esetén megtévesztő lehet, hiszen ebben az emberben ilyen esetben mérhetetlen harag, bosszúvágy alakulhat ki.
4. SKORPIÓ

A Skorpió a legbosszúállóbb csillagjegy mindközül. Ha elárulják, átverik, megcsalják, akkor frusztrálttá, ingerlékennyé, és vérszomjassá válik, és hirtelen pusztító gyűlölet lesz úrrá rajta, akinek az útjába nem tanácsos kerülni.
5. BAK

Könyörtelen, kegyetlen tud lenni azzal szemben, aki megbántja, elárulja őt. Szinte sosem bocsát meg, és mihelyt lehetősége van, azonnal bosszút forral az illetővel szemben – írja a Twice.
Nem kell mindent annyira komolyan venni!

 

Születésed időpontja az inka bölcs madárhoroszkóp szerint ezt fedi fel rólad! Ennél pontosabbat még nem olvastunk!

Születésed időpontja az inka bölcs madárhoroszkóp szerint ezt fedi fel rólad! Ennél pontosabbat még nem olvastunk!

Az inkák koruk modern emberi, úttörő gondolkodói voltak, korszerű újításokat vezettek be birodalmukban, és sikeresen használták elődjeik tudását. Nem vetették meg az ég fürkészését sem, és felállítottak 12 madárjegyet.

Napmadár 01.22 – 02.19
Önálló vagy és független, nem szereted, ha leláncolnak. Szeretsz egyedül lenni, hiszen te magad vagy a méltó partner számodra. Ettől függetlenül nem veted meg a társasági életet sem, hiszen szereted lenyűgözni egyéniségeddel az embereket – a körülötted lévőket és az ismeretlenek egyaránt. Sokan furcsának tartanak, hiszen általában egyedi vagy, hobbijaid is ezt tükrözik. Újító vagy, mindig az élen jársz – nem véletlen, hogy a legtöbb feltaláló is e jegyhez sorolható. A földi javak hidegen hagynak, az igazi kincs számodra a fejedben lakozik.

Galamb 02.20 – 03.20
Olyan vagy mint egy igazi galamb! Nyugodt és szelíd, de gyakran félénk, ha közelednek feléd. Inkább visszahúzódsz a bástyáid védelmébe, nem szeretsz védtelen lenni. Könnyen alkalmazkodsz másokhoz, szeretsz megfelelni a környezetednek. Magadat mindig képes vagy a második helyre sorolni, még ha ez azt is jelenti, hogy le kell mondanod saját vágyaidról és elképzeléseidről. A törtetés messze áll tőled, nem vágysz hatalomra, vagy felelősségteljes pozíciókra. A kiegyensúlyozott élet az álmod, jelszavad a harmónia.
Hirdetés

Keselyű 03.21 – 04.20
Igazi egoista vagy, ez visz előre az életben, ez a sikered titka. Masszív vagy és terhelhető, testileg és lelkileg egyaránt, ez különböztet a többiektől. Veled született képesség a vezérelvűség, vezéregyéniség vagy. Átlátod a rizikós helyzeteket, és képes vagy kockáztatni, ha kell. A kudarc szerencsére nem tör le, sőt, erőt merítesz belőle, hogy a következő feladatodnak még nagyobb erőbedobással tudj nekilátni.

Pulyka 04.21 – 05.21
Ez tekinthető a legjobb jegynek az inka madárhoroszkópban. Náluk ugyanis ez a madár a bőség és gazdagság szimbóluma volt, a legnemesebb jellemek sajátja. Ha ekkor születtél, büszke vagy és nyugodt, minden helyzetben megőrzöd méltóságod és tartásod. Beleérző képességed határtalan, ám mások problémája nem gyengít, mindig megőrzöd hidegvéred, és reális tanácsokkal szolgálsz a bajban. Ezért sokan fordulnak hozzád. Elkötelezett vagy és hűséges, mindig igazat mondasz.

Papagáj 05.22 – 06.21
Harsány vagy, egy csodálatos, színes személyiség. Sosem ülsz a babérjaidon, a nyugalom nem a te jellemvonásod, mindig tevékenykedsz, és ezt sosem unod meg. Te vagy a társaság középpontja, szórakoztató vagy, és nem mellesleg imádod, ha csodálnak, ha rólad beszélnek. Ezért hajlamos vagy a túlzott hiúságra, vagy hogy akkor is beszélj, amikor mások már nem akarják. A szerencse általában melléd áll, és mindent megúszol.

Fürj 06.22 – 07.22
Önfeláldozó típus vagy, bármit megteszel a szeretteidért. Mindent biztosítani igyekszel a családod számára, hiszen neked az otthon az első, a biztonságot nyújtó menedék. Jólelkű vagy és ügyes, és ez segít életcélod megvalósításában. Ezért képes vagy bármennyit dolgozni, és gyakorlatias beállítottságod miatt nagyon kitartó tudsz lenni. Munka közben is egy cél lebeg a szemed előtt: az emberek, akik odahaza várnak. Néha rosszkedvű vagy, ilyenkor magadra kell hagyni és máris megnyugszol.

Albatrosz 07.23 – 08.22
Egy igazi életművész vagy. Legszívesebben egész életedben egzotikus helyekre utazgatnál és egyik extrém sportot próbálnád ki a másik után. Kalandvágyó vagy, a veszély a lételemed, ehhez kellő bátorság is társul. Neked tényleg semmi nem jelent akadályt, optimista vagy, mindig csak a dolog jó oldalát nézed, ez segít könnyen legyűrni az adódó problémákat és konfliktusokat. Mindenkivel kedves vagy, mindig jókedvű, és bármikor készen állsz arra, hogy segíts a rengeteg barátod egyikének.

Tukán 08.23 – 09.22
A mindentudás megtestesítője vagy. Bölcs vagy, megfontolt, épp ezért óvatos is. Higgadt szerepedből nem könnyű kizökkenteni, nehezen kapod fel a vizet, ha mégis megteszed, akkor nyomós okod van rá. Nem érdemes vitatkozni veled, hiszen neked valóban mindig igazad van. Megbízható vagy, remek családtag és barát. A pénz sosem folyik ki a kezeid közül, hanem egyre csak gyarapodik. Ritkán nyitod ki a szád, de akkor nagyot és igazat szólsz.

Kolibri 09.23 – 10.22
Az inkák szerint a kolibri a jó hírek szállítója. Te magad épp ezért egyenlő vagy az életörömmel, a derűvel. Határtalan jóindulat jellemez, könnyen barátkozol, és az emberekben már elsőre kedvező benyomást teszel. Néha hajlamos vagy átmenni álmodozóba, és egy elképzelt szebb világban élni, ahol mindent jobbnak látsz, kezdve az emberektől a helyzetekig. Szereted a különlegességeket, és életed során gyűjtöd is a számodra ritka és értékes dolgokat. Mindig örömmel segítesz másokon.

Héja 10.23 – 11.22
Tele vagy energiával és lendülettel. Nálad egy nap huszonöt órából áll, mindig tettre kész vagy. Határozott vagy, ha belekezdesz valamibe, vagy elkötelezed magad valami mellett, a végsőkig kitartasz. A fantáziád határtalan, nem szereted a szürke, hétköznapi dolgokat, inkább a szokatlan és misztikus vonz. Ami a szíveden, az a szádon, sosem rejted véka alá az érzelmeid – ebből gyakran fakadnak konfliktusok. Az első helyre szereted önmagad tenni, imádod, ha a hatalom a te kezedben összpontosul.

Sólyom 11.23 – 12.21
Nagylelkű vagy, az emberek pedig felnézek rád. Követendő példának tekintenek, bátorságod sokan irigylik. Nem szereted a megszokást, az egyhangúságot és sosem unatkozol. Úgy tartod, az élet egy folyamatos kaland, és eszerint élsz. Ahogy a sólyom, te is mindig sértetlenül térsz haza. Könnyen felkapod a vizet, de szerencsére indulataidat mindig kordában tartod, és tudod kezelni őket. Nem vagy haragtartó, szereted ha sokan vesznek körül, hiszen másokkal együtt mindig jól érzed magad – és ez a célod.

Bagoly 12.22 – 01.21
A tukán ikerlelke vagy. Bölcs vagy, mindig tudod mit kell tenni, és jó tanácsokat adsz. Még életedben nem fecsegtél ki egy titkot sem. Épp ezért nem is várnak tőled pletykára, mindenki ismeri diszkrétséged és komolyságod. Nem pazarlod feleslegesen a szavakat, mindig gondolkodsz, mielőtt beszélsz. Szigorúan megválogatod a környezeted, a barátaid. Az emberi butaság igazán fel tud dühíteni, de amúgy nehéz kihozni stabilitásodból, mindig higgadt vagy. Nem szereted a döntésképtelen embereket. Szorgalmasságod visz előre az életben, mindig sikeres vagy.

Forrás:tudnodkell.info

 

Nagy változás vár 2019-ben ezekre a csillagjegyekre! Te vagy az egyik szerencsés?

Nagy változás vár 2019-ben ezekre a csillagjegyekre! Te vagy az egyik szerencsés?

2019 számos meglepetést tartogat mindenki számára, azonban az alábbi 5 csillagjegy igazán különleges változásokra számíthat. Gyökerestől meg fog változni az életük, érdemes ráhangolódni idejében a nagy fordulatokra.
Bika

Nagyon ragaszkodsz a rutinos élethez, nehezen hagyod el a komfortzónádat, azonban a következő évben egy kicsit fel kell adnod a berögződéseiből. 2019-ben egy teljesen új oldaladdal ismerkedhetsz meg, felejtsd el egy kicsit a régi rutinokat. Sokkal magabiztosabb, és bátrabb leszel, új, szenvedélyes életed feltölt energiával.
Oroszlán

A 2019-es év számodra a megértés, és a megvalósítás éve lesz, egy nagy lépést fogsz tenni annak érdekében, hogy álmaidat megvalósítsd. Kezdetben természetesen lesznek nehézségek, de ne csüggedj, hiszen ezek csak a fejlődésedet szolgálják. Pozitív változások várnak rád főleg szerelmi téren!
Szűz
Hirdetés

Kissé szégyenlősnek, és visszafogottnak ismer a környezeted, viszont a 2019-es évben végre megmutatod az igazi éned is. Kezedbe veszed az életed irányítását, és elengeded a félelmeid. Régóta álmodozol egy új karrierről, és most végre bele is vágsz. Itt az ideje, hogy egy kicsit magaddal is törődj, ne csak másokkal, merj lépni, és változtatni. A 2019 számodra az újrakezdés éve lesz!
Bak

2019-ben legyőzhetetlennek fogod érezni magad, semmitől sem ijedsz meg, felemelt fejjel haladsz előre. Minden bátorságod összeszeded, és olyan úton indulsz el, amin eddig talán nem mertél volna. Eddig magányos farkasként éltél, most viszont egyre több barátra fogsz szert tenni, és igazi társasági ember leszel. Felszabadulsz a szorongásaid, és gátlásaid alól, valósággal kivirágzol.
Halak

Nagy változások várnak rád a 2019-es évben. Hallgass az intuíciódra, tedd félre a kételkedő, problémázó éned, és merd megvalósítani az álmaidat. Sokkal erélyesebb, és határozottabb leszel, többé nem hagyod, hogy belegázoljanak a lelkivilágodba.

tudasfaja.com

 

Hány előző életed volt? Így derítheted ki a reinkarnáció fázisait, hol tartasz pontosan!

Hány előző életed volt? Így derítheted ki a reinkarnáció fázisait, hol tartasz pontosan!

Képtalálat a következőre: „reinkarnációs horoszkóp”

Nézd meg, hogy épülnek fel a reinkarnációs ciklusok, és hol tartasz a karmikus tanulási folyamatban.

Talán te is kíváncsi vagy arra, hogy hány életed van itt, a Földön. A reinkarnáció hirdetői úgy tartják, hogy a földi életek száma nem tetszőleges, és nem is végtelen. Ahogyan az iskolában, úgy a reinkarnációs folyamatban is különböző szintek vannak.

Aki szorgalmasan dolgozik a spirituális fejlődésén, gyorsíthatja kissé a folyamatot, aki hanyag, az lassítja.

De az alaptanterv lényegében mindenki számára ugyanaz. A metafizikai tanítás szerint azokon kívül, akik ma a Földön élnek, még sok lélek tartózkodik a spirituális birodalmakban.

Azt tartják, hogy egy lélek körülbelül nyolcszáz alkalommal ölt anyagi testet, míg eléri a spirituális mesterfokot. A fejlettebb lelkek valamivel gyorsabban haladnak, az ókori misztikusok szerint például a teljes reinkarnációs ciklushoz 777 élet szükséges. Ezek szerint a lélek a nyolcszáz élet alatt három különböző fázison megy keresztül. Az első kétszáz életet ösztönös, a következő ötszáz életet intellektuális, az utolsó száz életet pedig megvilágosodott állapotban tölti.

A lélek az emberi fejlődés első földi szakaszában megmártózik az anyagi élet viszontagságaiban – a fájdalomban, az örömben, a születésben, a halálban, a nemiségben.

Az élet ebben a fázisban a legerősebbek életben maradásáról szól. Az emberiség legfontosabb tulajdonsága az ösztönösség. Vannak ugyan szellemi képességei, csakhogy kezdetlegesek, nincs birtokában az éber elme spirituális képességeinek. Ezt a periódust az anyagi tudatba való alámerülés jellemzi.

Egyes ezoterikus iskolák a kegyvesztettség állapotával azonosítják ezt az alámerülést, mert ebben a helyzetben a lélek elveszíti Isten-tudatát, és kizárólag az általa észlelt anyagi környezettel azonosul.

A korszakot gyakran az őskornak feleltetik meg, és azt gondolják, a lélek, mielőtt spirituális otthonához vezető útjára lépne, alámerül az anyagba. A ciklus végezetével az emberi lélek megkezdte következő, intellektuális fejlődési szakaszát. A második inkarnációs szakaszban kezdődött a kultúrák, civilizációk építése.

A ma ismert művészetek, tudományok és vallások csak azután jöhettek létre, hogy a lelkek elértek a tudatosság szellemi szintjére. A fejlődő lélek munkával és tanulással készül az inkarnációk végső szakaszára, a megvilágosodott szintre.

A lélek az utolsó száz újjászületése alatt tanulja meg, miként használja fel tudatosan azokat a spirituális erőket, amelyeket elsajátított. Ebből a szakaszból sem hiányzik a szenvedés, de a lélek másképpen tekint rá. Amint pedig kiszállt a körforgásból, egy magasabb élet részesévé válhat.

Az előző életek felidézésében nagy jelentősége van a tudatalattinak, és a módszerek többségének az a célja, hogy az ember rácsatlakozzon a saját tudatalattijára. Az egyik legelterjedtebb módszer a hipnózis, melyben előjöhetnek előző életekbeli emlékek. Ugyanakkor itt nemcsak valós eseményekkel találkozhat az ember, hanem képzeletbeliekkel is. Viszont gyakran gyógyító hatása van azoknak az információknak, amelyeknek ilyenkor birtokába jut.

A saját életed eseményeit is figyelheted: ha felgyorsul a spirituális fejlődésed, vagy ha megszabadulsz egy régóta ismétlődő helyzettől, valószínűleg karmikus fordulóponthoz érkeztél.

Addig pedig a türelem a legjobb tanácsadó, mert a karma mesterei a kellő időpontban feltárják előtted a szükséges tudnivalókat.

OSZD MEG másokkal is!

Forrás: Femina.hu, https://avilagtitkai.com

 

Megszólalt az asztrológus! Ők a 3 csillagjegy, akikhez szó szerint dőlni a fog a pénz az elkövetkezendő hónapban:

Ehhez a 3 csillagjegyhez fog dőlni a pénz a következő hetekben! Te köztük vagy?

Képtalálat a következőre: „pénz”

A Kos minden idők legjobb üzletét kötheti meg, de a Mérleg és a Skorpió is sok pénzhez jut az előttünk álló két hétben. Ez vár a csillagjegyekre 2019. január 7-20. között.
Kos
Hirdetés

(III. 21.–IV. 20.)

Minden idők legjobb üzletét kötheti meg most, de ehhez túl kell lépnie a határokon. Átvitt, vagy szó szerinti értelemben. A külföldi lehetőség igen kecsegtető, és ha idejében csap le rá, akkor az elsőség is az öné lehet. Márpedig ön igazi úttörő típus, miért is ne ragadhatná magához a kezdeményezést? Szellemi téren is elöljáró lehet, még akár fel is találhat valamit, kitalálhat egy új módszert, eszközt, megoldási módot. Sikeres lehet, és követőkre is találhat: szabadalmaztassa a találmányát!
Bika

(IV. 21.–V. 20.)

Valaki, vagy egyszerűen a körülményei hatalmas nyomásként nehezedik önre. A presszúra nem értelmetlen: anyagi javak származhatnak abból, ha enged a nyomásnak, és a pénzügyei rendezésébe kezd. Egy távoli vidékkel folytatott üzletelés, vagy éppen a gondokból fakadó erőfeszítések révén juthat jelentős összegekhez. A tét egészen meglepően nagy is lehet. A kockázat viszont nem az. Most érdemes üzletelnie!
Ikrek

(V. 21.–VI. 21.)

Uralkodó bolygójának az Uránusszal alkotott fényszöge meglehetősen nyugtalanná teszi önt is. A pénzügyek miatt nem leli a helyét, de jó is, ha kimozdul, és új lehetőségeket keres. Egy barát ötletét érdemes figyelembe vennie, sőt, akár közös üzletbe is belevághatnak együtt. A kapcsolataira továbbra is nagyon érdemes odafigyelnie, mert a tőkéje nagyobb része most az emberi kapcsolatokból származhat. Annál többet kereshet, minél több emberrel áll kapcsolatban.
Rák

(VI. 22.–VII. 22.)

Nagyon sok a munkája, de élvezi. Annál kevésbé leli kedvét a kapcsolatok ápolásában, pedig az is egy fontos része az üzleti életének. Akkor is, ha ön nem kifejezetten vállalkozó, ha alkalmazottként dolgozik, ha eredményt akar elérni, és a munkájának valódi értelmet és az elképzeléseinek érvényt akar szerezni, akkor fontos, hogy jó színben tüntesse fel magát a külvilág előtt, és a megbízhatóságáról tanúságot is tegyen. A sikert most a külvilágon mérheti le.
Oroszlán

(VII. 23.–VIII. 22.)

Nagyon szerencsés időszak köszönt be az életébe: a két szerencsebolygó éppen azon az életterületen segíti meg önt, amiben a leginkább felmutathatja a kreativitását. Ez önnek mindennél fontosabb, néha még magánál a munkánál is. Ezért frusztrálva érezheti magát, ha a kötelességeit nem látja el. Márpedig a kreativitáshoz sok szabadidő kell. Ha fel akarja oldani ezt az ellentmondást, akkor alkalmazottakat kell felvennie. Mindenképp jobb, ha ön a főnök.
Szűz

(VIII. 23.–IX. 22.)

Az üzleti életben akkor lelheti most kedvét, ha képes ráhangolódni a pillanat kihívásaira, és akaratosság helyett a rugalmasságáról tesz bizonyságot. A jó ötleteket érdemes is azonnal megvalósítania, mert éppen akkor aktuálisak, amikor kitalálja azokat. A régi elképzelések, az akaratosság viszont csődöt mondhatnak. A kötelességtudata is néha akadályozó tényező lehet: tartson fontossági sorrendet! A rutinfeladatokat más is elvégezheti, vagy máskor.
Mérleg

(IX. 23.–X. 22.)

Uralkodó bolygójának a Marssal alkotott jó fényszöge mostantól a kapcsolataiban segíti meg önt elsősorban. Nagyon jól járhat az üzleti utazásokon is: ezek a kimozdulások minden esetben jó pénzzel járhatnak. Most a Mars abban is a segítségére lehet, hogy feladja szokásos szerénységét, és a szokottnál rámenősebben keresse az emberi kapcsolatokat. Nem fogja megbánni: megnyerő és kedves modora miatt hamarosan önt fogják keresni.
Skorpió

(X. 23.–XI. 21.)

A két szerencsebolygó a pénzügyek terén fognak össze, és segítik meg önt az elkövetkező időszakban. Nagyon jó pénzt kereshet, és bár nem hullik az ölébe a szerencse, de mégis majdnem. A tettei most duplán sikerrel járnak, és ha eddig valahol hiába döngetett kapukat, most tárt karokkal várhatják önt. Érdemes egy kis reklámhadjáratot tartania, vagy kiárusíthatja a készleteit. Az extra haszon a kereskedelmi területe kibővítéséből, piaci terjeszkedésből is származhat.
Nyilas

(XI. 22.–XII. 21.)

A jegyében járó Jupitert a Vénusz is követi: mostantól ön tényleg a szerencse fia, lánya lehet. Sokan vonzódnak önhöz személy szerint is, de a termékei is megnyerik a közönséget. Mindkét lehetőséget érdemes hát bevetnie annak érdekében, hogy bővítse a kapcsolatait, ismertebbé tegye magát és az üzletét is. Egy reklámhadjárattal most a jövőbeni sikereit is megalapozhatja. Ismertté válhat egy csapásra, és a neve egyben a minőség garanciájává válhat.

Bak

(XII. 22.–I. 19.)

A jegyébe lépő Merkúr az Uránusszal kerül rögtön kedvező fényszögbe, ami a változtatás és a modernség bolygója. Ez egyben elő is írja önnek, hogy az üzletét, a kommunikációs eszközeit, és általában a műszaki felszereltségét megújítsa, modernizálja. Amellett, hogy ön mindig is a konzervatív erényeket képviselte, meg kell tanulnia haladni is a korral. Ettől nem lesz rosszabb, amit csinál, sőt, éppen javára válhat a változás. A visszahúzó erőket le kell győznie!
Vízöntő

(I. 20.–II. 18.)

Uralkodó bolygója lassan elhagyja a kapcsolatok életterületét, és az otthon, a család, az alapok életterére tér át. Ez azt jelenti, hogy még ezen a télen érdemes mindazt pótolnia a kommunikációs eszközei terén, amit hiányol, utána viszont az élete alapjait kell majd újra gondolnia. Az átértelmezés érintheti majd az üzleti alapokat, azt is, hogy egyáltalán mivel foglalkozik, avagy az alaptőkét, esetleg az üzlet helyét magát. Már most elgondolkozhat az esetleges bővítésen, költözésen.
Halak

(II. 19.–III. 20.)

Uralkodó bolygóinak nehéz konstellációja is hozhat jót az ön számára, csupán azt jelzi ez az ellentmondásos fényszög, hogy amit tavaly még olyan reálisan látott rózsásnak, az mostanra még az ön számára is túlzásnak tűnhet. Ennek ellenére nagyon szerencsés ez az időszak, és komoly előléptetéssel is számolhat. A szerénység éppen annyira jellemző lehet önre, mint a túlzás: ne higgye, hogy alkalmatlan arra a pozícióra, amit felajánlanak önnek.

Forrás:blikkruzs.blikk.hu

 

A január 21-én VÉRHOLD JÖN! Nézd meg mit hoz magával:

A január 21-i vérholddal jöhet el a világvége

Egy amerikai lelkész, Paul Begley szerint egy vérhold hozza majd el jövő januárban a világvégét.

Begley egyébként rendszeresen beszél a világvégéről, most legjobban a következő szuper vérhold miatt aggódik. Rendszeres előrejelzéseit mindig csillagászati eseményekhez köti, szerinte ugyanis egy ilyen esemény lesz az apokalipszis előfutára.
Hirdetés

A következő vérhold, ami egy holdfogyatkozás eredményeként jön létre, éppen január 21-re esik, ezért is gondolja úgy a lelkész, hogy a világ akkor ér majd véget.

Mindezt Jóel próféta könyvének azon sorai miatt gondolja, amelyek így hangzanak:

„A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az ÚR nagy és félelmetes napja.”

Forrás: TheSun)

 

Ha e három csillagjegy szülöttét felidegesíted, jobb, ha menekülsz >>>

Ha e három csillagjegy szülöttét felidegesíted, jobb, ha menekülsz >>>

Kapcsolódó kép

Minden csillagjegy a maga módján dolgozza fel a haragját. Van, amelyik szinte robban, ha valami probléma kerül elé, míg mások összeszedettebben, visszafogottabban reagálnak.
Hirdetés

Az érzelmeket, különösen a haragot néha nagyon nehéz kordában tartani, de nem is biztos, hogy mindenkinek jót tesz, ha magába fojtja azokat.

Most azt dolgozzuk fel, hogy a horoszkópok szerint melyik három csillagjegy a legforróbb fejű, melyik az a három, amelyiket, ha felidegesíted, akkor következményekkel számolhatsz. Komoly következményekkel.
Három csillagjegy, melyet nem érdemes feldühíteni.
A Kos

A Kos szülöttei nem olyan emberek, akik könnyedén veszik a dolgokat. Képesek túláradó módon szeretni, de ugyanez igaz, ha a harag önti el a szívüket.

A Kos folyamatos mozgásban van és valami belső erő mindig cselekvésre ösztönzi. Rendkívül kreatív és könnyen megosztja az ötleteit másokkal. Ha viszont azt látja, hogy bántják, folyamatos akadályokba ütközik, türelmetlenné válik és robbanhat. Akkor pedig fusson, ki merre lát.

Szerencsére van mód arra, hogy egy Kos irányítsa a benne rejlő feszültségeket. Ez pedig a rendszeres sport. Ezzel levezeti a felgyülemlő energiát és lazul a feszültség, amely benne dolgozik.
A Skorpió

A Skorpiónál előfordul, hogy hirtelen és meggondolatlanul cselekszik, vagy mond ki dolgokat, ha pedig úgy igazán felidegesíted, akkor olyasmiket is képes tenni, vagy mondani, amit később talán maga is megbán.

Óvakodni kell tehát attól, hogy feldühítsünk Skorpiót, mert nagyon könnyen járhatunk pórul vele, ilyenkor ugyanis nincs igazi veszélyérzete és nem tart tiszteletben senkit és semmit.

A marása pedig, mint tudjuk, halálos!

Egy Skorpió számára az önkontroll fejlesztésének a legjobb módja, ha önvédelmi sportot, vagy egyéb harcművészetet tanul.
A Vízöntő

A Vízöntő haragja kegyetlen tud lenni. Nem hangos, nem szabadul el benne az indulat, csak céloz és lő. Pontosan oda, ahol a legjobban fáj. Tesz egy gúnyos megjegyzést, mond egy véleményt és ez gyakran jobban fáj minden hangos szónál.

Csendesen, precízen megsemmisít néhány mondattal, ha éppen úgy adódik. Ne köss bele, hidd el, nem érdemes!

A Vízöntő dühkezelése a meditáció lehet. Csendesen, elmélkedve dolgozhat azon, hogy adott esetben ne legyen aránytalanul nagy és mély a seb, amelyet okoz.Forrás: https://www.alon.hu/